Kidshour by Gods power
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Leren klokkijken?
Werkbladen printen of online oefenen met Klokrekenen.nl.
(Advertentie voor leraar of ouder)

In de Veertigdagentijd gaan we aan de slag met het project Levensweg van Kind op zondag. Je vindt

bij elke zondag een filmpje van de leiding, een verhaal van youtube, een aantal liedjes en verwerkingen.

Thuis kun je aan de slag met het gezinsboekje.

Heel veel plezier☺     

Vandaag is de eerste zondag in de Veertigdagentijd. We staan stil bij de verzoeking in de woestij . Terwijl Jezus zich in alle stilte in de woestijn voorbereidt op zijn werk hier op aarde, komt Gods tegenstander hem uitdagen. Hij biedt Jezus een uitweg uit het moeilijke wat hem te wachten staat; nl. zijn lijden en sterven.

Jezus laat zich niet verleiden, maar blijft trouw aan Gods woord. Wij horen soms ook die stem, die het ons "makkelijk" wil maken. Wat doen wij? Luisteren wij naar die stem of naar God?  

(Advertentie voor leraar of ouder)

Kleuren , uitknippen en vouwen. Kun je verschillende wezens puzzelen.

 

 

 

Maak een kijkdoos

Leren klokkijken?
Werkbladen printen of online oefenen met Klokrekenen.nl.
(Advertentie voor leraar of ouder)

Op zondag 28 februari gaan we aan de slag met het verhaal van Het wonder op de berg. Jezus neemt zijn vrienden Petrus, Jakobus en Johannes mee de berg op. Wat ze daar zien, zullen ze niet snel vergeten. In een wolk rondom Jezus zien de vrienden nog twee mannen. De discipelen herkennen hen meteen; de oude profeten Mozes en Elia. Verder horen ze een stem uit de hemel zeggen:" Dit is mijn lieve zoon. Luister naar Hem!"

Wanneer ze weer naar beneden lopen, zegt  Jezus:" Vertel hier nog maar niets over tegen de anderen. Na mijn dood mag je het tegen iedereen vertellen."

Kleuren, uitknippen en rond plakken. Zet er een kaarsje in.

(Advertentie voor leraar of ouder)

Puzzelen maar

Op de derde zondag staan we stil bij het verhaal van Jezus, die de mensen schrik aanjaagt door in de temepel verschrikkelijk boos te worden en alles om te gooien. Jezus is woest al hij ziet dat het huis van zijn vader zo verkeerd gebruikt wordt. Het is geen huis van gebed meer, maar van winst en geld verdienen. 

Kleuren maar

Bouw de tempel en plaats er een lichtje in

Tel en teken mee en kleur mooi af.

Terwijl Jezus vertelt tegen de mensen, vergeten ze helemaal dat ze moeten eten. Jezus zegt de discipelen voor eten te zoeken. Zij kunnen toch niet voor al die mensen eten kopen. Het zijn duizenden mensen! Ze kijken rond wie er eten bij zich heeft. Een jongen heeft vijf broden en twee vissen. Daar geef je geen duizenden mensen te eten van. Of wel? Jezus bidt voor het eten en dankt God ervoor. Dan gaat hij uitdelen. En uitdelen. En uitdelen.... tot iedereen genoeg heeft en er nog over is. Er zijn zelfs nog volle manden brood over. Ja, bij Jezus en God is er overvloed, als wij het maar met elkaar delen. 

Knip het tasje uit, kleur de broodjes en de vissen. Zoek een mooi lintje of touwtje om aan het tasje te plakken en plak alles volgens de aanwijzingen in elkaar. 

Kleuren , knippen en opplakken

Rekenen maar

Als een graankorrel in de aarde valt, verdwijnt hij. Je ziet er niets meer van. Maar een tijdje later gebeurt er iets bijzonders: er groeit op de plek van de graankorrel een nieuwe graanplant, met nog heel veel mooie nieuwe korrels. 

Jezus vertelt dit aan de mensen en legt verder uit dat dit met hem ook zal gebeuren. Hij zal sterven en worden begraven. Maar dat is niet het einde, maar het begin van iets nieuws, iets moois.  De discipelen begrijpen er helemaal niets van. Wat bedoelt Jezus? Wij weten dat Jezus zijn eigen sterven en opstanding bedoelde. En dat er met Pasen iets moois, iets nieuws ontstond. 

Met 6 of 7 kleine vierkanten papiertjes vouw je de graankorrels. Maak de vierkantjes niet te groot. Plak de gevouwen graankorrels volgens aanwijzingen.

(Advertentie voor leraar of ouder)
Diploma's en oorkondes maken
Maak online een tafeldiploma, veterdiploma, een certificaat, een uitnodiging, etc.
(Advertentie voor leraar of ouder)

Met palmpasen zingen we Hosanna voor de grote Koning, net als de mensen in Jeruzalem. Wat waren ze blij dat hij kwam. Ze wuifden met palmtakken en legden hun mantels op de grond, zodat Jezus erover heen kon lopen als over een rode loper. Maar Jezus wil niet de grote koning zijn met praacht en praal. Hij rijdt op een ezeltje. En niet lang na deze dag hangt hij zonder mooie kleren aan een kruis. 

En toch mogen we zingen. Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Wat dat doet Jezus. Hij is hier in de naam van God om ons te redden. 

Maria kwam bij het graf en huilde om haar Heer. De grote steen was weggerold en Jezus lag er niet meer. Een engel sprak plotseling " Waarom zoek je hier je Heer? Weet je niet meer wat hij verteld heeft? Hij is niet dood, hij is opgestaan. Hij leeft!"

Een prachtig, mooi, nieuw begin. Het nieuwe leven in de zonneschijn. Jezus heeft de dood overwonnen en is onze verlosser. 

Maak er een feestelijke plaat van.Zoeken met: